Ana içeriğe atla

Politika Belgelerimiz

Yolsuzlukla Mücadele Politika Belgemiz

Yolsuzlukla Mücadele Politika Belgemiz

1.Amaç Engelsiz Bileşenler Federasyonu Yolsuzlukla Mücadele Politika Belgemiz, Federasyonumuzun yolsuzlukla mücadeleye ilişkin tavrının açıkça ortaya konulmasını hedeflemektedir. Politika Belgemiz, aynı zamanda, Federasyonun mal veya hizmet temini ilişkisi içerisinde bulunduğu tüm kişi, kurum, kuruluşlar ve tedarikçiler için bir rehber olma özelliği taşır ve tedarikçilerle yapılacak anlaşmaların özünü teşkil eden e
Daha fazlası
İnsan Kaynakları Yönetim Politika Belgemiz

İnsan Kaynakları Yönetim Politika Belgemiz

1.Amaç Engelsiz Bileşenler Federasyonu İnsan Kaynakları Yönetim Politika Belgesi, Federasyonumuzun içinde yer aldığı sivil sektörle sınırlı kalmamak üzere, çalışma ilişkileri ve hakları bakımından tavrının açıkça ortaya konulmasını hedeflemektedir. Politika Belgemiz, aynı zamanda, Federasyonun üye dernekleri, gönüllüleri ve personelleri için bir rehber olma özelliği taşır ve federasyonun vizyonunu gerçekleştirecek
Daha fazlası
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Politika Belgemiz

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Politika Belgemiz

Engelsiz Bileşenler Federasyonu için toplumsal cinsiyet; bir kategori olarak tarihsel, kültürel ve toplumsal eşitsizliklere yol açan bir iktidar hiyerarşisi alanıdır. Eşitsizlik üreten bu toplumsal yapının tüm insanların eşitliğine evrilmesi için bütünlüklü bir iktidar eleştirisi ve dönüşümü gereklidir. Sosyal, ekonomik, kültürel, bilimsel ve politik alanların eril/ataerkil kültürden arındırılarak kadın ve LGBTİ+ kiş
Daha fazlası