Ana içeriğe atla

Ulusal Mekanizmaların İşlevleri ve Başvuru yolları Konulu Atölyelerimiz Başlıyor!

10 Şubat 2024 00:00

Engelsiz Bileşenler Federasyonu, bir yandan engelliler arasında hak farkındalığını geliştirmeye; diğer yandan ise hak ihlaline uğrayan engellilerin hak arama mekanizmalarını kullanmalarını teşvik etmeye yönelik çalışmalar yapmaktadır.

Toplumsal cinsiyet eşitliği, örgütlenme özgürlüğü gibi hak odaklı çalışmaları yanında engellilerin sağlık, eğitim vb. hakları konularında düzenlediği eğitimler ve atölyeler yoluyla engellilerin haklarını bilen, koruyan ve geliştirmek için harekete geçmelerini teşvik etmektedir.

Bu bağlamda, üye derneklerin bölgede yaşayan engellilere yönelik insan hakları ihlalleri ve ayrımcılık konusunda ortak savunuculuk yapmaları için zemin yaratmaktadır.

Engellilerin hak arama mekanizmalarının desteklenmesi Projesi çerçevesinde, ulusal mekanizmalara başvuru sürecinde engelli bireylere hukuki destek konusunda Baro ve STÖ'lerle iş birliği içerisinde; Engellilere yönelik ayrımcılığın görünür kılınması, mağdurların desteklenmesi ve ilgisine göre Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) veya Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK’E) yapacakları başvurularda destek sağlamak hedefiyle faaliyetler yürütüyoruz.

Bu doğrultuda, Van, Şırnak/Cizre ve Diyarbakır illerinde, ulusal mekanizmaların işlevleri ve başvuru yolları konusunda atölye çalışmaları yapılacaktır.

24 Şubat 2024 tarihinde Diyarbakır'da gerçekleştirilecek Ulusal mekanizmaların işlevleri ve başvuru yolları eğitimine Mardin ve Diyarbakır illerinden başvuru kabul edilecektir.

Diyarbakır eğitimine 17.02.2024 tarihine kadar başvurunuzu yapabilirsiniz.

5 Mart 2024 tarihinde Şırnak/Cizre, 6 Mart 2024 tarihinde ise Van ilinde gerçekleştirmeyi planladığımız Ulusal mekanizmaların işlevleri ve başvuru yolları eğitimlerine 27.02.2024 tarihine kadar başvurunuzu yapabilirsiniz.

Tam gün sürecek eğitimlere adı geçen İllerden katılım kabul edilecektir.

Saygıyla duyurulur.

 

Diyarbakır İlinde düzenlenecek Eğitime başvuru yapmak için tıklayın

 

Şırnak/Cizre'de düzenlenecek Eğitime başvuru yapmak için tıklayın

 

Van ilinde düzenlenecek Eğitime başvuru yapmak için tıklayın