Ana içeriğe atla

Engelli Kadınlar İçin Hak Temelli Medya Okuryazarlığı ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği!

31 Ekim 2023 11:00

Federasyonumuz tarafından yürütülen çalışma ile, Türkiye'nin 8 farklı ilinden gelen engelli ve engelli olmayan kadınlar, hak temelli medya okuryazarlığı ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularında eğitim aldılar.

Proje, iletişim becerilerini geliştirme, gönüllü ve destekçi ağları artırma, politika geliştirme ve dijital becerileri güçlendirme amacı gütmektedir.

Çalışmanın Amaçları:

•Engelli kadınların medya okuryazarlığını geliştirmek,

•Toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısını örgüt ve ağ içinde yaygınlaştırmak,

•Hak temelli haberciliği savunuculuk aracı olarak kullanmak,

•Engelli kadınların medyada görünürlüğünü artırmak ve özgün haber ağları oluşturmak.

Çalışmanın Hedefleri:

•8 ilde çevrimiçi düzenlenecek atölyelerle engelli kadınların medya okuryazarlığı güçlendirildi,

•Engelli ve engelli olmayan kadınların bir araya gelerek haber içerikleri oluşturacakları editör eğitimleri düzenlendi,

•Oluşturulan haber içeriklerini Türkçe, Kürtçe ve İngilizce olarak çevirip yerel ve ulusal medyada yayınlanması sağlandı,

•Engelli kadınları medya alanında deneyimli gazeteci kadınlarla buluşturarak deneyim paylaşımını sağlandı.

Bu çalışma, 2023 yılında Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı tarafından desteklenmiştir.