Ana içeriğe atla

Engelli STK’ların Savunuculuk Kapasitelerinin Artırılması:

31 Ağustos 2021 10:30

Engelliler Konfederasyonu tarafından yürütülen “Aktif Yurttaşlık Hakkımızdır: Türkiye Engelliler Meclisine Doğru” Projesi Engelli Örgütlerinin Savunuculuk Kapasitesi ve Karar Süreçlerine Katılımlarının Güçlendirilmesi Alt Hibe programı kapsamında desteklenen "Engelli STK’ların Savunuculuk Kapasitelerinin Artırılması" projesi, Diyarbakır'da engelli alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının örgütsel kapasitelerini güçlendirmeyi ve yerelde STK işbirliğini teşvik etmeyi amaçlamıştır.

Projede, engelli örgütlerine hak temelli eğitimler verilmiş, STK-STK paydaş toplantıları düzenlenmiş ve dezavantajlı gruplarla çalışan STK'lar belirlenerek işbirliği sağlanmıştır.

Projenin genel amacı, engelli STK'ların politik güç odağından bağımsız olarak ayrımcılığı ve şiddeti reddetmelerini sağlamak ve politika/karar alma süreçlerine daha etkin katılımlarını desteklemektir.

Proje, yerelde stratejik eylem politikalarının oluşturulması sürecine katkıda bulunmayı ve STK'ların savunuculuk yöntemlerini güçlendirmeyi hedeflemiştir.

Projenin uygulanmasıyla elde edilen sonuçlar arasında;

•Engelli örgütlerinin savunuculuk kapasitelerinin artması,

•BM Engelli Hakları Sözleşmesi'nin bilinirliğinin artırılması,

•Engelli çocuklar, kadınlar, gençler ve yaşlıların hak arama çalışmalarına etkin katılım,

•Yerelde STK işbirliğinin güçlendirilmesi ve çoklu ayrımcılığa dikkat çekilmesi gibi unsurlar bulunmaktadır.

Proje faaliyetleri arasında;

•STK örgütsel ihtiyaç eğitimlerinin tespiti,

•STK kapasite geliştirme eğitimleri,

•Dezavantajlı gruplarla çalışan STK'ların belirlenmesi,

•STK-STK paydaş toplantıları,

•Rapor hazırlama ve kapanış toplantısı gibi adımlar yer almıştır.

Proje, ildeki engelli alanında faaliyet gösteren STK'lar arasında işbirliği ve iletişimi artırarak toplumsal fayda sağlamayı amaçlamıştır.

Ayrıca, ulusal ve bölgesel planlara uygun bir şekilde sivil toplumun etkinliğini artırmayı hedeflemiştir.