Ana içeriğe atla

Haklara Destek İnsan Hakları İçin Kurumsal Hibe Destek Programı!

30 Haziran 2021 17:00

Haklara Destek İnsan Hakları için Kurumsal Destek Programı kapsamında, federasyonumuzun faaliyetleri 12 ay süreyle desteklenmiştir.

Bu kurumsal destek, Engelsiz Bileşenler Federasyonu'nun Engelli Haklarıyla İlgili Hukuki Danışmanlık ve Rehberlik Birimi'nin oluşturulması ve çeşitli faaliyetlerin yürütülmesi üzerine odaklanmıştır.

Projede Öne Çıkan Bazı Başlıklar:

Engelli Haklarıyla İlgili Hukuki Danışmanlık ve Rehberlik Birimi 01.07.2020 tarihinde engelli bireylerin insan hakları hukuku kapsamında yaşadıkları hak ihlalleri ve karşılaşabilecekleri olası risklerin çözümü açısından savunuculuğu geliştirmek ve güçlendirmek üzere Engelli Haklarıyla İlgili Hukuki Danışmanlık ve Rehberlik Birimi'ni oluşturmuştur.

Bu birim, engelli bireylere yönelik hukuki destek sağlamak, hak ihlallerine karşı bilgilendirme yapmak ve hak savunuculuğunu üstlenmek amacıyla oluşturulmuştur.

Birim, federasyon sabit hattı ve başvuru formu aracılığıyla da halen erişilebilir durumdadır.

Temmuz 2020, Haziran 2021 tarihleri arasında toplamda 286 soruya cevap verilmiştir.

Örgütlenme Çalışmaları:

Şanlıurfa ve Mardin'e ziyaretler düzenlenmiş ve bölgedeki engelli alanında faaliyet gösteren derneklerle görüşmeler yapılmıştır.

Kapasite Geliştirme Eğitimleri:

Diyarbakır'da alanda faaliyet gösteren  dernek ve Federasyonumuza bağlı üye dernek temsilcilerine yönelik;

•Dernek Yöneticiliği ve Dernekler Mevzuatı Eğitimi,

•Savunuculuk ve Politikaları Etkileme Yöntemleri,

•BM Engelli Hakları Sözleşmesi ve Engelli Hakları ve Proje Döngüsü Eğitimleri verilmiştir.

Lobicilik Çalışmaları:

Engelli Hakları İle İlgili Hukuki Danışmanlık ve Rehberlik Birimi tarafından tespit edilen sorunların çözümü amacıyla ilgili kamu kurumları ile görüşmeler yapılmıştır.

İletişim ve Görünürlük Faaliyetleri:

Federasyonun web sitesi ve sosyal medya hesapları aracılığıyla şeffaflık ve hesap verebilirlik prensipleriyle uyumlu bir şekilde paylaşımlar yapılmıştır.

Kurul Toplantıları:

Yönetim kurulu ve Federasyona üye dernek başkanlarıyla toplantılar düzenlenmiş ve faaliyetler hakkında bilgilendirmeler yapılmıştır.

STK-Kamu Çalıştayı:

Diyarbakır'da engelli alanında faaliyet gösteren STK'ların kamu ile diyalogunu geliştirmek amacıyla bir çalıştay düzenlenmiştir.

Diğer Faaliyetler:

•Proje açılış toplantısı,

•STK-Kamu görüşmeleri,

•Dünya Engelliler Günü basın bildirisi,

•Dicle Üniversitesi ile görüşme,

•Uluslararası insan hakları rejimi kapsamında etkinlikler,

•Toplumsal cinsiyet eşitliği atölye çalışması gibi birçok faaliyet gerçekleştirilmiştir.