Ana içeriğe atla

BASINA VE KAMUOYUNA!

09 Eylül 2020 13:30

Bilindiği üzere 2 yılda bir yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS), Nisan 2020 için planlanmışken COVİD-19 salgını nedeniyle ertelenmiştir.

Salgın nedeniyle ertelenen diğer sınavların çoğu yaz döneminde yapılmış iken, EKPSS için verilen tarih 11 Ekim 2020’dir.

Merkezi sınav sistemi ÖMSS/EKPSS sonrası, sınav sonuçlarına göre ve kura ile 2012 yılında 4.861, 2013 yılında 8.115, 2014 yılında 4.151, 2015 yılında 1.950, 2016 yılında 6.113, 2017 yılında 2.545, 2018 yılında 2.504, 2019 yılında ise 1.304 kadroluk atama olmak üzere; her yıl en az bir atama yapılmıştır.  Pandemi ve kotaların doluluğa yakın olması gerekçe gösterilerek 2020 yılında engelli memur istihdam edilmemesi kabul edilemez. 2020 yılında da engelli memur atamasının yapılması için biran önce adım atılmasını istiyoruz.

EKPSS’den 80 üzeri puan alıp atanamayan binlerce engelli aday olduğunu, bunların arasında ön lisans ve lisans mezunları olan nitelikli çok sayıda engelli adayın olduğunu ve kura ile atama bekleyenlerin de sayısının oldukça fazla olduğunu biliyoruz.

Öte yandan, 2020 yılının ilk 6 ayında kamuya çok sayıda atama yapılmıştır. Sadece Sağlık Bakanlığı KPSS puanı ile farklı statülerde 50 bin personel almış ancak bunların arasında EKPSS puanı ile alım yapmamıştır. Gaziler, şehit yakınları ve devlet korumasında yetişenler için 2020 yılında 3 bin atama yapılırken, istihdamda özel politika gerektiren engelliler için atama yapılmaması dikkat çekicidir.

COVİD-19 vaka sayısının artışı ve sonbahar aylarında yaşanacak durumun belirsizliğini koruduğu, pandemi nedeniyle özel sektörde çalışan çoğu engellinin ücretsiz izne ayırıldığı, pandemi devam ettiği sürece ve süreç bitiminde işsiz kalma olasılığı göz önünde bulundurulduğunda; engellilerin atamaları için farklı ve acil önlemlere ihtiyaç vardır.

Engelsiz Bileşenler Federasyonu olarak

Sosyal yardımlara muhtaç olmadan, hak ettikleri atamayı bekleyen engelli adaylar için;

Engelli Hakları Sözleşmesi kapsamında Devletimizin “engellileri kamuda istihdam etme” taahhüdünü,

Ulusal İstihdam Stratejisi (2014-2023) Belgesinin eylem kararlarında engellilerin özel politika gerektiren gruplar arasında sayıldığını ve işgücüne ve istihdama katılımlarının önündeki engellerin kaldırılmasının amaçlandığını,

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 2020-Mart Engelli ve Yaşlı İstatistik Bültenine göre, 2019 yılı Kasım ayı itibarıyla toplam engelli kontenjan açığı 7.119 olmakla birlikte, 2020 yılında bu sayının daha arttığını,

Engelli kotasının üzerinde kamuda alım yapılmasına engel bir mevzuatın olmadığını,

Kamudaki %3’lük engelli kotasının artık ihtiyacı karşılamadığını ve istihdam edilemediklerinden birçok engelli bireyin muhtaç durumda hayatını idame ettirmek zorunda kaldığını,

hatırlatarak;

Kamuda engelli kontenjanının önemli ölçüde dolmasının atamaların azaltılması yönünde bir karara/politikaya neden olmamasını ve bu tür bir politikanın BM Engelli Hakları Sözleşmesine aykırı kabul edilmesini,

Engelli lisans ve ön lisans mezunlarının mezun oldukları kadrolarda istihdam edilebilmeleri için özel çalışma yapılmasını,

2020 yılında Bakanlık, kurum ve kuruluşların KPSS puanı ile alım yaparken eş zamanlı olarak EKPSS puanı ile de alım yapmalarını,

Tüm bakanlıkların, kurum ve kuruluşların 2020 yılında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bildirecekleri memur kadro açıklarına yönelik bildirimlerinde, engelli kontenjanında alım yapmak üzere özellikle bir çalışma yapmalarını ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının bu çalışmayı desteklemesini ve denetlemesini,

Engelli kotasının artırılmasına yönelik yasal düzenleme talebimizin TBMM’nin açılışı ile ivedilikle gündeme alınmasını

2020 EKPSS sonuçlarının açıklanması zaman alacağından bu olasılığın engelli personel atamalarının gecikmesine neden olmamasını, Atama bekleyen binlerce engelli bireyi daha fazla zor durumda bırakmamak için 2020 yılı içinde EKPSS puanı ve kurayla atama yapılmasını acilen

Talep Ediyoruz.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.