Ana içeriğe atla

Çocuk Yaşta, Erken ve Zorla Evlilikler Engelli Hakları Savunuculuğunun da Konusudur!

20 Mart 2024 13:00

Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği’nin Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu’nun finansal desteğiyle Sivil Toplumu Geliştirme Merkezi Derneği tarafından yürütülen “Çocuk Yaşta, Erken ve Zorla Evliliklerin Önlenmesi Alanında Çalışan Sivil Toplum Örgütlerinin Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında yürüttüğü ÇOCUK YAŞTA EVLİLİKLERLE MÜCADELE: DEĞİŞEN DİNAMİKLER, YENİ ARAÇLAR başlıklı projesi tamamlandı.
Derneğin 2008 yılında kuruluşundan beri ülkenin dört bir köşesinde yürüttüğü saha çalışmaları, kitlesel toplantılar ve iletişim çalışmalarında elde ettiği bilgi birikimiyle bu proje kapsamında hazırladığı savunuculuk materyali, çocuk yaşta evlilikleri gündemine alan kadın, çocuk, engelli, gençlik vb. alanlardan sivil toplum örgütlerinin yararlanacağı kaynaklar olarak yayınlanmaya başladı.
Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği bu proje çerçevesinde şu yayınları üretti:
Toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısıyla, çocuk bireyleri çeşitlilik içinde ele alan ve sivil toplum örgütlerinin ihtiyaç duyduğu anlaşılır ve yerelde kullanılabilir bir dille yazılan “Çocuk Yaşta, Erken, Zorla Evliliklerin Medyada Temsili: Sivil Toplum Örgütleri için Kız Çocukların İnsan Haklarına Duyarlı Habercilik ve İçerik Üretimi El Kitabı”.
Çocuk evliliklerini ve bununla ilişkili kavramları tartışmaya açmak, sivil toplum örgütleri ve tüm diğer paydaşların savunuculuk çalışmalarında ortak bir terminolojiyi benimsemesini sağlamak üzere “Çocuk Yaşta Evliliklerle Mücadele Kavramlar Sözlüğü”.
Çocuk yaşta evliliklerin hangi ülkelerde hangi araç ve yöntemlerle önlenmeye çalışıldığını örnekler üzerinden görmeyi sağlayan, sivil toplum örgütlerine ilham verecek ve hükümetleri etkili politikalar geliştirip toplum temelli faaliyetleri desteklemeleri yönünde teşvik edecek olan “Çocuk Yaşta Evliliklerle Mücadelede İyi Uygulamalar ve Ülkelerden Örnekler Atlası”.
Çocuk yaşta/erken/zorla evlendirmelerin değişen dinamikleri, göç vb. sorunlarla çeşitlenen evlilik pratikleri anlamında, bu alanda çalışan tüm örgütlerin proje ve program planlarken kullanabileceği bir kaynak olan “Çocuk Yaşta Evlilikler Tipolojisi”.
Uçan Süpürge Derneği’nin var olan web sitesinde çocuk yaşta evliliklerin iklim krizi, göç, mültecilik, engellilik, yoksulluk, etnisite, siyasal krizler, afet vb. durumlarla ilişkisine dair yayınların üretilmesi ve yaygınlaştırılmasına katkı sağlayacak olan “Çocuk Yaşta Evliliklerle Mücadele Bilgi Belge Merkezi”.
Derneğin yönetim kurulu başkanı Selen Doğan, ürettikleri bu materyallerin yalnızca kadın örgütleri değil, çocuklarla çalışan ve kesişimsel haklara odaklanan tüm sivil toplum örgütleri tarafından da savunuculuk ve iletişim çalışmalarında kullanılabileceğini söyledi. Doğan “Çocuk yaşta ve zorla evlendirme, engelli bireylerin de maruz kalabildiği bir hak ihlali. Çocuk yaşta hamilelik ve doğum sırasındaki/sonrasındaki komplikasyonlar da düşünüldüğünde engellilik çocuk yaşta evliliğin hem sebebi hem sonucu olarak karşımıza çıkıyor. Engelli örgütleri ve oluşturdukları ağlar/platformlar çalışma konuları arasına bunu da almalı” dedi. Selen Doğan engelli örgütlerinden, ürettikleri bu yayınların erişilebilirliği için önerilerini ve katkılarını beklediklerini söyledi.
Derneğin çalışmalarını www.ucansupurge.org web sitesinden ve Instagramda @ucansupurgeder hesabından takip edebilirsiniz.