Ana içeriğe atla

EKMEĞİMİZDEN VE HAYATIMIZDAN ÇALAN SAVAŞLARA KARŞI ORTAK BİR ADIM ATILDI: BARIŞ EN TEMEL İNSAN HAKKIDIR!

21 Eylül 2022 11:35

Toplumun çeşitli kesimlerini temsil eden 64 kurum parti, barış aktivisti ve akademisyenler savaşa karşı ortak güç ve akılla, barışçıl demokratik bir çıkış yolu yaratmanın olanaklarını tartışmak ve bir yol haritası çıkarmak için 20 Eylül 2022’de bir araya geldi.

Demokrasi için Birlik’in çağrısıyla yapılan toplantıda İçinde bulunduğumuz momentte, toplumun en geniş kesimlerini kavrama ve harekete geçirme potansiyeline sahip savaş karşıtı bir toplumsal çıkış yaratmanın somut yolları ve araçları nelerdir sorusuna yanıt arandı.

Toplantı önceki dönemler AİHM yargıcı ve Demokrasi İçin Birlik sözcüsü Rıza Türmen’in konuşmasıyla başladı.

Rıza Türmen konuşmasında barışın en temel insan hakkı olduğuna vurgu yaptı. İktidarın toplumu kutuplaştırmak ve kamu kaynaklarını tüketmek pahasına içerde ve dışarda savaş politikalarına ve çözümsüzlüğe yaslanarak ayakta kalmaya çalıştığını ifade etti.

GENİŞ BİR KOMİSYONLA YOLA DEVAM EDİLECEK!

Toplantıda, halkın yaşamına doğrudan dokunan sonuçları üzerinden hareket etmek, savaş bütçesine karşı çıkmak, barış çalıştayı, barış konferansı, halk buluşmaları ve kamu kaynaklarının savaşa aktarılmasını öne çıkaran sosyal medya çalışmaları, sokak etkinlikleri barış eğitimi ve barış dilinin yerleştirilmesi gibi etkili öneri ve değerlendirmeler yapıldı.  Toplantı sonucunda, savaşa karşı demokratik ve barışçıl bir çıkış yaratma amacıyla kapsamlı bir yol haritası çizilmesi için geniş bir komisyon kurularak bundan sonraki çalışmalara devam edilmesi fikrine varıldı.

Demokrasi için Birliğ’in çağrısı şöyleydi!

1 Eylül Dünya Barış günü geride kaldı. Ancak dünya halkları savaşlardan ve yıkıcı sonuçlarından kurtulamadı. Emperyalist güçler dünya kaynaklarını ellerinde tutmak, yeniden paylaşmak adına işgal operasyonlarından tatbikatlara, silahlanmaya, NATO ve karşısındaki ittifakları büyütmeye, yeni savaşların hazırlıklarına, dünyayı yeni bir büyük savaşa taşımaya devam ediyorlar.

Bombaya, savaşa, operasyona harcamak için ekmeğimizden, hayatımızdan çalıyorlar. Savaşlar dünyaya ve ülkemize  yoksulluk, şiddet, göç ve ölüm getiriyor.

Yoksulluğun önlenmesi, halkın ulaşamadığı eğitim, sağlık, barınma gibi kamusal hizmetlerin sağlanması en yakıcı toplumsal ihtiyaçken, kaynaklarımız, bombaya, mermiye, sınır ötesi operasyonlara, işgallere harcanıyor.

Savaş, ekolojik yıkım, kadınlara, LBGTİ+ bireylere yönelik şiddet demek. Ayrımcılık, milliyetçiliğin, ırkçılığın yükselerek toplumu zehirlemesi, milyonlarca insanın yerinden yurdundan olması demek. Engelsiz yaşamı kurmak kamusal-toplumsal görevken engelli bireyleri artırmak demek.

Tek adam- Saray rejimi iktidarda kalmak için ülkemizi yıkıma sürüklemekten medet umuyor, İçinde bulunduğumuz seçim sürecinin güvenliğini tehdit edecek en önemli unsurun savaş ve sınır ötesi harekatlar olacağı açıktır. İktidarın ayakta kalabilmek için böyle bir seçim stratejisi izlemesi güçlü bir olasılıktır.

Kaynaklarımızı tüketen, barışçıl ve demokratik çözüm yollarını tıkayan bu savaş politikalarına karşı çıkmak insanlık görevidir. Savaş karşıtı bir toplumsal çıkış yaratmak için ortak akıl ve güçle hareket etmek elzemdir.

KATILIM SAĞLAYAN KURULUŞLAR!

1.       Adam-Der,

2.       Alevi Kültür Dernekleri,

3.       Alevi- Bektaşi Federasyonu,

4.       Alevi Dernekleri Federasyonu,

5.       Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu,

6.       Barış Vakfı,

7.       Bir arada Derneği,

8.       Birlikte Yaşamak istiyoruz inisiyatifi,

9.       Cumhuriyet Halk Partisi( CHP),

10.   Demokratik Alevi Dernekleri,

11.   Demokrasi Konferansı Alevi bileşenleri,

12.   Devrimci Parti,

13.   Dev-Yapı iş,

14.   Dicle Görme Engelliler Derneği,

15.   Diyarbakır Sspe Çocuk Hastalığı ve Hasta Yakınları Yardımlaşma Derneği               21-007-035          Ercan Akto               Başkan  19882823966      5061386838        ercanakto@gmail.com  Bağcılar Mah. 6. Karanfil Cad. 1059 Sk. Korul7. Apt. Altı. No: 1 Bağlar     Merkez/Diyarbakır,

16.   Eğitim- Sen,

17.   Ekmek ve Gül,

18.   Ekoloji Birliği,

19.   Emek partisi (EMEP),

20.   Emekçi Hareket Partisi (EHP),

21.   Engelliler Konfederasyonu,

22.   Engelsiz Bileşenler Federasyonu,

23.   EŞİK, Göçmen Dayanışma inisiyatifi,

24.   Halkların Demokratik Partisi (HDP),

25.   Halkların Demokratik Kongresi (HDK),

26.   Halkevleri,

27.   İnsan Hakları Derneği,

28.   İklim adaleti Koalisyonu,

29.   İstanbul Kent Konseyi,

30.   Kadınlar Birlikte Güçlü,

31.   Kadın Savunması,

32.   Kaldıraç,

33.   Kamu Emekçileri Federasyonu ( KESK),

34.   Kocaeli Dayanışma Akademisi (KODA Limter-İş,

35.   Köz,

36.   Mor Dayanışma,

37.   PEN Türkiye Merkezi,

38.   Pir Sultan Abdal Kültür Derneği,

39.   Polen Ekoloji,

40.   SES,

41.   SODAP,

42.   Sosyalist Meclisler Federasyonu,

43.   Sosyal Araştırmalar Vakfı,

44.   Suriyeli Göçmenler Derneği,

45.   Türkiye İşçi Partisi (TİP),

46.   Türk Tabipleri Birliği,

47.   Türkiye Yazarlar Sendikası,

48.   Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP),

49.   TÖP Çocuk Meclisi,

50.   Yeşiller ve Sol Gelecek Parti,

51.   Yurttaş Girişimi,

GÖZLEMCİ KURULUŞLAR!

Ayrıca, Kaos-GL ve Tüm emekliler Sendikası toplantıya gözlemci olarak yer aldı.

 

DEMOKRASİ İÇİN BİRLİK