Ana içeriğe atla

BM ENGELLİ HAKLARI SÖZLEŞMESİ, BİZİM İÇİN EN GENİŞ KAPSAMLI UYGULAMA REHBERİDİR!

15 Mayıs 2024 10:00

Saygıdeğer Basın Mensupları ve Engelli Toplumu, 10-16 Mayıs engelliler Haftası, dünya genelinde engelli bireylerin taleplerini, sorunlarını ve çözüm önerilerini gündeme getirmek için ilan edilmiştir. Engelsiz Bileşenler Federasyonu ve bağlı dernekler olarak, tüm engel gruplarının haklarının sağlanması için yıllardır mücadele ediyor ve bu haftaya özel etkinlikler düzenliyoruz. Ancak ekonomik kriz, yoksulluk ve işsizlik gibi nedenlerle milyonlarca engelli zorlu bir dönemden geçmektedir. Maalesef, engellilere yönelik hakların ve kamu hizmetlerinin sağlanması konusunda gereken adımlar henüz atılmamıştır. Bizler, lütuf veya yardım değil anayasal ve yasal haklarımızın tanınmasını, BM Engelli hakları sözleşmesi kapsamında düzenlenen haklarımızın eksiksiz uygulanmasını talep ediyoruz.

Toplumsal kalıp yargılar, önyargılar, gelenekler ve alışkanlıklar en büyük engel olarak hepimizi sınırlandırıyor. Erişilebilirlik mevzuatı artık geciktirilmeden eksiksiz bir şekilde uygulanmalıdır. Erişilebilirlik temel bir haktır. Bu konuda tahammülümüz bitmiştir. Kamu kurumları, engellilerin haklarını ihmal etmektedir ve resmi engelli verileri tutarsızdır. Her mahalledeki engelli sayısının istatistiksel olarak belirlenmesi ve buna göre desteklerin sağlanması gerekmektedir.

Engellilerin eğitim, sağlık, ulaşım ve istihdam haklarından yetersiz bir şekilde yararlandığı bir gerçektir. Engellilik, bedensel engellerden ziyade çevresel engellerle mücadele edilmediği sürece aşılabilir değildir. Bu nedenle, zihniyet değişikliği ve çevresel düzenlemeler yapılmalıdır.

Yüzbinlerce engellinin yaşadığı illerde bile erişilebilir mekanların eksikliği büyük bir sorundur. Kamu binaları da dahil olmak üzere birçok mekan, engelliler için uygun değildir. Engellilik durumu ile birlikte süreğen hastalığı olan kişiler de bu ülkede kısıtlı bir alanda yaşama ve hak ihlallerine maruz kalma durumundadır. Diyaliz hastaları, SSPEliler, Serepral Palsililer, Down Sendromlular, Otistikler, SMAlılar başta olmak üzere birçok engel grubu için verilen sosyal destekler yetersizdir. Çok ağır yaşam koşullarına maruz bırakılan bu kişilerin kapsamlı bir sosyal politikaya dahil edilmesi gelir ve yaşam koşullarının aileleri ile birlikte iyileştirilmesi gereklidir.

Yoksul engellilerin sosyal ve ekonomik desteklenmesi, belediyelerin ve diğer kamu kurumlarının öncelikli görevidir. Engelli istihdam kotalarının doldurulması ve tüm kamu kurumlarındaki engelli istihdam kotaları yasanın gereği olarak doldurulmalıdır. Açıkça yasa dışı olan bu durumun ortadan kalkması için 2024 yılında en az 20 bin engelli kamuda mezuniyetlerine uygun kadrolarda istihdam edilmelidir.

 

 

 

Bölgemizde devam edegelen çatışmalı süreçler ve savaşların önemli bir engellilik nedeni olduğu, göçmenlik ve gazilik gibi süreçlerin engellilikle örtüşebildiği görülmelidir. Başta kara mayınlarının temizlenmesi olmak üzere toplumsal yoksunluğu ve engelliliği arttıran çatışma ve şiddet süreçleri barışa evrilmeli ve yapay engellilik nedenleri durdurulmalıdır.

Engellilik kapsamında da kadın engellilerin cinsiyetçi tüm söylem ve uygulamalardan daha fazla olumsuz etkilendiği bilinmelidir. Başta CEDAW gibi kadın haklarına ilişkin sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi, kadın engellilerin haklarına da olumlu etkileri olacaktır. Engelli kadınlara yönelik ayrımcı söylem ve pratikler derhal durdurulmalıdır.

Bu talepleri yıllardır ifade ediyoruz.  Engelli haklarında söz bitmiştir, sıra uygulamadadır. BM Engelli Hakları Sözleşmesi en geniş kapsamlı uygulama rehberidir. İlkeleri ve perspektifi eşit yurttaşlar oluşturmak amacında olan bu sözleşmenin “Evrensel Tasarımı” esas alınarak yarının yaşamı inşa edilmelidir.

2024, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası, demokratik bir engelli yurttaşlığının inşa edilmesine, engelli kamu hizmetlerinin geliştirilmesine, engellilere yönelik ayrımcı ve ötekileştirici dili azaltmamıza vesile olsun.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

 

 

Belediyelere Yönelik Temel Taleplerimizi İçeren Raporu Okumak İçin Tıklayın