Ana içeriğe atla

SOYKIRIMCI İSRAİL DEVLETİNİ KINIYORUZ!

19 Ekim 2023 13:00

Ortadoğu’da devam eden savaş ve çatışmalar yaşam ve sağlık haklarını sistematik bir şekilde ihlal eder düzeyi aşmıştır.

Her gün bir insanlık suçu işlenmektedir. İsrail Devleti’nin Filistin topraklarında bir hastaneye yönelik saldırısında yüzlerce insanın yaşamını yitirdiğine ilişkin görüntüler kamuoyunun bilgisine yansımıştır.

Yaşlı-hasta, çocuk, kadın, genç, engelli-engelsiz demeden insana ve yaşama yönelik yapılan bu saldırı insanlık tarihinin kara ve kanlı sayfalarına yazılmıştır.

Bu bir terör devleti saldırısıdır. Tüm toplumlar İsrail terör devletinin bu katliamı nedeniyle terörize olmuştur.

Her şeyden önce savaş ve çatışmaların sivil yaşam alanlarına yönelmesi kabul edilemez bir durumdur. Savunmasız, silahsız ve korunaksız insanların kitle imha silahları ile toplu bir şekilde katledilmesi soykırım girişimidir.

Tarihinde soykırıma maruz kalmış Yahudi halkı adına İsrail Devleti’nin bu soykırım girişimi tüm halklar ve devletlerce kınanmalı, İsrail devletine yönelik uluslararası kamuoyu harekete geçmelidir.

Yıllarca çözümsüz bırakılan siyasi sorunların faturası Filistin halkına çıkarılamaz.

İşgalci İsrail devletinin Filistin halkına yönelik saldırıları derhal durdurulmalıdır.

Benzer savaş suçlarının bölge devletleri ve çatışmanın tarafları tarafından işlenmemesinin önkoşulu ateşkesin ilan edilmesi ve barışın tesis edilmesi olacaktır.

Savaş ve militarizm sadece savaş anındaki öldürme, yaralama ve engelli bırakma sonuçlarıyla değil, savaş için ayırılan muazzam bütçelerle de engelliliği arttırmaktadır.

Bölge ülkelerinde savaş bütçelerinin artması engelliler başta olmak üzere tüm toplum kesimlerine verilmesi gereken sosyal desteklerin sınırlanmasına yol açmaktadır.

Ülkelerin bütçelerinde eğitime, sağlığa ve yoksulluğu azaltmaya ayırılması gereken bütçelerin çok önemli bir bölümü savaş ve katliamlar için harcanmaktadır.

Ulus devletlerin bu çatışma ve savaşları Engelli Haklarını sistematik bir şekilde ihlal etmektedir.

BM Engelli hakları sözleşmesinin 11. Maddesi gereği tüm devletler bu ihlallerin sorumlusudur. Devletler “silahlı çatışma halleri, acil insani durumlar ve doğal afetler de dahil olmak üzere risk durumlarında engellilerin korunması ve güvenliğinin sağlanması için insancıl hukuk ve uluslararası insan hakları hukuku dahil uluslararası hukuk çerçevesindeki yükümlülüklerini yerine getirmek için gerekli tüm tedbirleri almak zorundadır.”

Bu yönüyle, İsrail Devleti’nin hastane katliamı bir savaş suçu olarak yaptırıma maruz bırakılmalıdır.

Engelsiz Bileşenler Federasyonu ve bağlı tüm engelli dernekleri olarak Filistin başta olmak üzere bölgemizde ve dünya da sivillere yönelik tüm saldırıları kınıyoruz.

Savaşın, çatışmanın ve militarizmin önemli bir -engellilik nedeni olduğunu biliyoruz.

Savaşlarda ölenlerin dışında geriye kalanlar fiziken ve psikolojik olarak yaralı veya engelli kalmaktadır. Savaşlar ve çatışmalar zaten erişilemez olan kentleri yıkımla baş başa bırakarak tüm toplumu engelli konumuna getirmektedir. Bir hastaneye sığınmış insanları katleden zihniyetin engelsiz bir dünyanın önündeki en büyük engel olduğunu ifade etmek istiyoruz. Basına ve Kamuoyuna saygı ile duyurulur.